دوازدهمین ستاره

ای هم خانواده یازده ستاره که خانه ات رو به گلدسته های خورشید است، سلام 

سلام بر تو ای مهربانترین باران جهان

سلام برتو ای شکوفاترین گل هستی

سلام برتو ای بلندترین ستاره ی آرزو

ای شیرین ترین خاطره ی آمدن

ای زیباترین زمزمه ی انتظار

ای ناگهان ترین بهار....چشم به راه دوخته ام در کدام ظهر انتظار می آیی؟

/ 0 نظر / 27 بازدید