نقش انسان سازی زن در اندیشه اما خمینی(ره)

از شماست که مردان وزنان بزرگ  تربیت می شوند.در دامن شما مردان و بانوان بزرگ تربیت می شوند ...شما برای آتیه مملکت ما جوانان را تربیت می کنید . دامان شما یک مدرسه است که در آن باید جوانان بزرگ تربیت شوند .زن انسان است آن هم یک انسان بزرگ  ،زن مربی جامعه است .از دامن زن انسانها پیدا می شوند .مرحله اول زن ومرد صحیح از دامن زن است .مربی انسان ها زن است و سعادت ها و شقاوت  کشورها بسته به وجود زن است . زن با تربیت صحیح خودش کشور آباد می کند ،مبدا همه سعادت از دامن زن بلند می شود .زن مبدا همه سعادت ها باید باشد ((زن مظهر تحقق آمال بشر است .زن پرورش دهنده زنان و مردان ارجمند است .از دامن زن مرد به معراج می رود .دامن زن محل تربیت بزرگ مردان است .اگر زنان شجاع و انسان ساز از ملتها گرفته شوند ،ملت ها به شکست  و انحطاط کشیده می شوند ))         امام خمینی(ره)

/ 0 نظر / 18 بازدید