به تو دل بستم و غیر تو کسی نیست مرا

جز تو ای جان جهان!دادرسی نیست مرا

عاشق روی توام ،ای گل بی مثل و مثال !

به خدا :غیر تو هرگز هوسی نیست مرا

با تو هستم ،ز تو هرگز نشدم دور ،ولی

چه توان کرد که بانگ جرسی نیست مرا

پرده از روی بینداز!به جان تو قسم :

غیر دیدار رخت ملتمسی نیست مرا

گر نباشی برم ای پردگی هر جایی !

ارزش قدس چو بال مگسی نیست مرا

مده از جنت ،و از حور و ،قصورم خبری

جز رخ دوست نظر سوی کسی نیست مرا

دیوان امام خمینی (ره )

/ 1 نظر / 14 بازدید
هومن

سلام .وب زيبايي داريد . [لبخند] شعر قشنگي بود.